language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Friwo Vietnam Co., Ltd

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Khuôn

Friwo Vietnam Co., Ltd
Updated: 13/08/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

• Đứng máy dập khuôn, lên khuôn, xử lý các sự cố về khuôn, máy trong quá trình sản xuất. Chịu trách nhiệm kiểm soát tình trạng máy móc, thiết bị và khuôn mẫu (số lượng, chất lượng, thời gian) chế tạo và BTSC khuôn

• Lập phiếu yêu cầu sửa khuôn khi chất lượng sản phẩm không đáp ứng được tiêu chuẩn

• Đọc bản thiết kế và bản vẽ kỹ thuật để đánh giá qui trình sản xuất

Job Requirement

 • Tuổi: 22t - 35t, ưu tiên sống ở Biên Hòa - Đồng Nai.
 • Tốt nghiệp: Trung cấp trở lên chuyên Cơ khí chế tạo.
 • Kinh nghiệm: 2 năm
 • Có khả năng đọc bản vẽ kỹ thuật qui trình về gia công khuôn

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 22 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Friwo Vietnam Co., Ltd

http://www.friwo.de/en/Company size: 1000-2000
The FRIWO Equipment Manufacturing GmbH is a German Company, which was founded in 1971 in Ostbevern, Germany. The brand identity is linked to the development...Detail

Kỹ Thuật Viên Bảo Trì Khuôn

Friwo Vietnam Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts