language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Suntory PepsiCo

Kỹ thuật viên Bảo trì máy thổi chai

Suntory PepsiCo
Updated: 23/10/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Hoạt động sản xuất ca hàng ngày

a. Trước sản xuất

- Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy móc thiết bị, dụng cụ lúc nhận ca, đọc nhật ký công việc để nắm rõ hoạt động của ca trước.

b. Trong khi sản xuất

- Thực hiện việc bảo trì, sửa chữa, kiểm tra thiết bị theo kế hoạch của các giám sát giao.

- Thực hiện kế hoạch bảo dưỡng để ngăn chặn và giảm thiểu sự hư hao của thiết bị, máy móc.

- Lắp đặt thiết bị máy móc

- Vệ sinh công nghiệp các thiết bị, dụng cụ sau khi hoàn thành công việc và đảm bảo an toàn, đầy đủ các thiết bị dụng cụ.

- Thực hiện các cải tiến thiết bị

- Phản hồi các cuộc gọi khẩn cấp trong và sau giờ làm việc.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng bộ phận, giám sát bộ phận giao cho

2. Tuân thủ chính sách – quy định

- Tuân thủ các quy định về: thời giờ làm việc, an ninh trật tự, quy trình làm việc, quy trình công nghệ, chế độ vệ sinh lao động, trang bị bảo hộ lao động đầy đủ khi làm việc trong nhà máy, chấp hành mệnh lệnh cấp trên.

- Bảo quản tài sản của công ty

- Tuân thủ chế độ bảo mật công ty

3. Đào tạo, huấn luyện

- Tham gia đầy đủ các chương trình đào tạo nội bộ/bên ngoài theo quy định

Job Requirement

- Tốt nghiệp tối thiểu trung cấp trở lên các ngành: cơ khí chế tạo, Điện công nghiệp và ngành khác có liên quan...

- Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí bảo trì

- Kỹ năng giao tiếp tốt

- Năng động, nhiệt tình

- Chấp nhận làm việc theo ca

- Sức khỏe tốt

- Có khả năng chịu áp lực cao trong công việc

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: Unlimited
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Suntory PepsiCo

Suntory PepsiCo Vietnam Beverage (SPVB), is 100% owned by foreign capital, and is a strategic alliance between PepsiCo Inc. and Suntory Holdings...Detail

Kỹ thuật viên Bảo trì máy thổi chai

Suntory PepsiCo

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts