About us

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

Employment Information

Kỹ thuật viên bảo trì (Tự động hóa)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 15/02/2023
Industry Food & Beverage (F&B) , Mechanical / Auto / Automotive
Experience 1 - 2 Years

Openasia Group

$ 5 Mil - 6 Mil VND

  • T. Thien Hue

Công Ty Tài Chính Mirae Asset (Việt Nam)

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Tri | T. Thien Hue | South Central Coast

Manulife (Vietnam) Limited

$ 15 Mil - 20 Mil VND

  • Da Nang | T. Thien Hue

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ Competitive

  • T. Thien Hue

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Quang Binh | T. Thien Hue | Khanh Hoa

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • T. Thien Hue | Da Nang | Khanh Hoa

FPT Telecom chi nhánh Huế

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • T. Thien Hue

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ Competitive

  • T. Thien Hue

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Dong Nai | Nam Dinh | T. Thien Hue

Ngân Hàng Thương mại cổ phần Bắc Á- BAC A BANK

$ Competitive

  • Dong Nai | Nam Dinh | T. Thien Hue