About us

CÔNG TY TNHH CAO SU GIẢI PHÓNG

Employment Information

Kỹ Thuật Viên Cơ Điện

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 19/12/2020
Industry Electrical / Electronics

Barett Smart Factory

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYÊN HÀ

$ 7,7 Tr - 8,2 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 13 Tr - 17 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần DNP Hawaco

$ Competitive

  • Ha Noi | Hung Yen | Hoa Binh

Công ty TNHH Hà Dũng

$ 7 Tr - 9 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty TNHH SX và TM Đông Thành Hưng Yên

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Việt's Power

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Thương Mại Tài Chính Hải Âu

$ 6 Tr - 11 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Thương Mại Tài Chính Hải Âu

$ Competitive

  • Hung Yen