About us

Công Ty TNHH Võ Gia Corp

Employment Information

KỸ THUẬT VIÊN DIỄN HỌA 3D - 3D VISUALIZATION TECHNICIAN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 18/12/2020
Industry Arts / Creative Design , Architect , Interior / Exterior
Experience 2 Years

CTY TNHH MTV Tư Vấn Thiết Kế Xây Dựng Không Gian Hoàn Hảo

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Việt Nam Samho

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Mongta Media

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Thương Mại Trang Trí Nội Thất Thành Vinh

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

NEM FURNITURE CO.,LTD

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

ABTech Interior Decoration & Manufacturing Company Limited

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quân Đạt

$ 12 Tr - 14 Tr VND

  • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT TÍN TRUNG (TTDECOR)

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Đầu tư Kelsey

$ 10 Tr - 12 Tr VND

  • Ho Chi Minh