About us

B.BRAUN VIETNAM CO., LTD.

Employment Information

Kỹ thuật viên điện

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance

Công ty TNHH Giải pháp đô thị Nam Hải

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Lê Xuân

$ Competitive

 • Ha Noi

N KID Group

$ 7 Tr - 7,5 Tr VND

 • Ha Noi | Bac Ninh | Nghe An

B.BRAUN VIETNAM CO., LTD.

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Quản Lý Nợ Và Khai Thác Tài Sản - Ngân Hàng TMCP Việt Á

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần công nghệ và đầu tư INTECH

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Digiworld Corporation

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Trace - Tec Việt Nam

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC GROUP)

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi