About us

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

Employment Information

Kỹ Thuật Viên Lắp Ráp

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/07/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Others

Ascenx Technologies Vietnam Ltd. Co.

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Sài Gòn Nam Phát

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Sài Gòn Nam Phát

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công ty Cổ Phần Sài Gòn Nam Phát

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Electronics And Audio Visual System

$ Over 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty CP Tập Đoàn MK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần BT International

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Long Vĩ Việt Nam

$ 10 Tr - 13 Tr VND

  • Long An | Ho Chi Minh

SAIGON TRAPACO - Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Bao Bì Sài Gòn

$ Competitive

  • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 10 Tr - 15 Tr VND

  • Ho Chi Minh