About us

Mitshubishi Trung Thượng

Employment Information

Kỹ thuật viên máy gầm

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 12,000,000 VND
Deadline to apply 08/07/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 1 - 2 Years

Mitshubishi Trung Thượng

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất Bảo Ngọc

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THANG MÁY NIPPONVINA

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT BAO BÌ DƯỢC PHẨM NĂM SAO

$ 8 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần IntelLife

$ 22 Mil - 28 Mil VND

  • Ha Noi

MegaCEO

$ 33 Mil - 37,4 Mil VND

  • Ha Noi | Bac Giang | Bac Ninh

Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Maxbuy Việt Nam

$ 8 Mil - 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG VÀ XÂY DỰNG MINH ĐỨC

$ 9 Mil - 13 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh | Bac Lieu