About us

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

Employment Information

Kỹ thuật viên QC

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 07/02/2021
Industry Quality Control (QA/QC)

Công ty Thương Mại Tài Chính Hải Âu

$ Competitive

  • Hung Yen

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI SYSTECH

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Sanpronet

$ Competitive

  • Hung Yen

CÔNG TY TNHH CAO SU GIẢI PHÓNG

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 12 Tr - 18 Tr VND

  • Hung Yen

Công Ty Cổ Phần Nhựa Á Đông

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hung Yen

CÔNG TY CP HÀ YẾN

$ Competitive

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 13 Tr - 17 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ 8 Tr - 12 Tr VND

  • Hung Yen

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát

$ 8 Tr - 10 Tr VND

  • Hung Yen