language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ Thuật Viên Qui Trình

Friwo Vietnam Co., Ltd
Updated: 08/01/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

 • Theo dõi, kiểm tra, bảo trì, chăm sóc, bảo dưỡng các thiết bị máy móc định kỳ.
 • Tìm lỗi và báo cáo nhanh trên sản phẩm cho các bộ phận liên quan khắc phục.
 • Xây dựng phương án cải tiến, nâng cao hiệu quả sử dụng của các thiết bị.
 • Đảm bảo máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất luôn hoạt động tốt.
 • Tham gia các hoạt động cải tiến sản xuất.

Job Requirement

 • Tốt nghiệp Trung cấp ngành Điện tử.
 • Kinh nghiệm: không cần kinh nghiệm, sẽ được đào tạo tại công ty
 • Hiểu biết và nắm vững về quy trình và cải tiến quy trình trong sản xuất.
 • Có thể đi ca được
 • Ứng viên đang sinh sống ở Biên Hòa.

More Information

 • Degree: Intermediate
 • Age: 23 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

Friwo Vietnam Co., Ltd

http://www.friwo.de/en/Company size: 1000-2000
The FRIWO Equipment Manufacturing GmbH is a German Company, which was founded in 1971 in Ostbevern, Germany. The brand identity is linked to the development...Detail

Kỹ Thuật Viên Qui Trình

Friwo Vietnam Co., Ltd

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts