language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Kỹ thuật viên sản xuất

Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Opera
Updated: 18/08/2019

Employment Information

Benefits

  • Insurance
  • Allowances
  • Uniform
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review
  • Business Expense
  • Annual Leave

Job Description

Vận hành, kiểm tra, bảo đảm tình trạng hoạt động của máy móc, trang thiết bị tại công đoạn phụ trách.

Trực tiếp thực hiện, hướng dẫn công nhân thực hiện các yêu cầu sản xuất, vận hành của TT/TBP.

Đảm bảo các thao tác và xử lý công việc đúng qui định đã được ban hành. Trực tiếp xử lý các sự cố liên quan đến công việc tại công đoạn phục trách,

Báo cáo ngay cho trưởng bộ phận sản xuất khi có những nhân tố bất thường ảnh hưởng đến việc không hoàn thành kế hoạch sản xuất (thiếu nhân sự, thiếu NVL, máy móc, thiết bị có vấn đề…)

Job Requirement

Siêng năng, chịu khó học hỏi

Tốt nghiệp trung cấp trở lên các ngành điện, thực phẩm...

More Information

  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Opera

www.nng.vnCompany size: 500-1000
Founded in 1993, the Ngoc Nghia Group is now the leading company in PET manufacturing with the most modern and productive PET preform and bottle production...Detail

People who applied to this job also applied to:

Kỹ thuật viên sản xuất

Công ty cổ phần hàng tiêu dùng Opera

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts