About us

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÀI GÒN TÂY NINH (Mitsubishi Tây Ninh)

Employment Information

KỸ THUẬT VIÊN SƠN

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 6,000,000 - 8,000,000 VND
Deadline to apply 28/12/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance
Experience 2 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẾN THÀNH TÂY NINH

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Long An | Tay Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÀI GÒN TÂY NINH (Mitsubishi Tây Ninh)

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Tay Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ BẾN THÀNH TÂY NINH

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Tay Ninh | Long An

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Tay Ninh | Ho Chi Minh | Kratie

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Tay Ninh | Ho Chi Minh | Dong Nai

Công ty TNHH QL VietNam Agroresources

$ Competitive

  • Tay Ninh

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ SÀI GÒN TÂY NINH (Mitsubishi Tây Ninh)

$ 6 Tr - 8 Tr VND

  • Tay Ninh

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • Tay Ninh | Dong Nai | Lam Dong