About us

Wanek Furniture

Employment Information

Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy Laminate

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 20/06/2021
Industry Manufacturing / Process , Wood
Experience 2 Years

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

$ Competitive

  • Quang Ngai

MegaCEO

$ 19,8 Mil - 24,2 Mil VND

  • Quang Nam | Quang Ngai | T. Thien Hue

Nhất Tín Logistics

$ 7 Mil - 15 Mil VND

  • Quang Ngai

Công Ty TNHH South Sea Leatherwares Việt Nam

$ Competitive

  • Quang Ngai

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Quang Ngai | Quang Nam | Da Nang

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Quang Ngai

PERSOLKELLY Vietnam

$ 25 Mil - 40 Mil VND

  • Quang Ngai

Công Ty Cổ Phần AZB

$ Competitive

  • Hung Yen | Quang Ngai

Công ty Cổ phần FECON

$ Competitive

  • Quang Binh | Quang Ngai | Soc Trang

Công Ty Sữa Đậu Nành Việt Nam - Vinasoy

$ Competitive

  • Quang Ngai | Ho Chi Minh