About us

EUROFINS VIETNAM

Employment Information

Kỹ thuật viên Vi Sinh - Hà Nội

Job level Entry Level
Salary $ 6,000,000 - 7,500,000 VND
Deadline to apply 15/06/2021
Industry Biotechnology , Chemical Eng.

Công ty TNHH FPT Food Process Technology Việt Nam

$ Over 10 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ 8 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Transcosmos Việt Nam

$ 6 Mil - 8 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Sữa Quốc Tế IDP

$ Competitive

  • Ha Noi

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI

$ 7 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP WELDCOM VIỆT NAM

$ 10 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại Dich vụ và Đầu tư Nhuận Tín

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH BIA CARLSBERG VIỆT NAM

$ 7 Mil - 9 Mil VND

  • Ha Noi