About us

CÔNG TY TNHH XE MÁY ĐIỆN THÔNG MINH YADEA

Employment Information

Kỹ Thuật Viên Xe Máy Điện - Thanh Hoá - Có Đào Tạo

Job level Entry Level
Salary $ 7,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 05/08/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công Ty Cổ Phần Hàng Tiêu Dùng Opera

$ Competitive

 • Thanh Hoa

CÔNG TY CỔ PHẦN TÂP ĐOÀN KAROFI

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Thanh Hoa

Talentnet Corporation

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Thanh Hoa

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi | Thanh Hoa | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

 • Thanh Hoa

An ­Co-operative

$ 4 Tr - 6 Tr VND

 • Thanh Hoa