About us

Công Ty TNHH Tenma (HCM) Việt Nam

Employment Information

Kỹ Thuật Viên

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 7,500,000 VND
Deadline to apply 12/11/2020
Industry Mechanical / Auto / Automotive , Electrical / Electronics , Maintenance

Công Ty TNHH Mabuchi Motor Việt Nam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công Ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Tự Động Hưng Khang

$ 8 Tr - 12 Tr VND

 • Dong Nai

Công Ty TNHH Ojitex VietNam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công Ty TNHH Scansia Pacific

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Dong Nai

Công Ty TNHH Transtech Việt Nam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty TNHH Điện Máy Aqua Việt Nam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Cà Phê Tín Nghĩa

$ Competitive

 • Dong Nai

Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Viễn Thông Hà Nội

$ 7 Tr - 9 Tr VND

 • Dong Nai

Ocean Coatings (Vietnam) Co. Ltd

$ Over 8,5 Tr VND

 • Dong Nai

Fleming International Vietnam

$ Competitive

 • Dong Nai

Công ty Cổ Phần Cà Phê Tín Nghĩa

$ Competitive

 • Dong Nai