language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Land & Authority Officer/Nhân Viên Pháp Lý Dự Án

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)
Updated: 11/03/2019

Employment Information

Job Description

1. To contact, liaise with all level of authorities on legal matters.

2. To prepare, submit and get documents from authorities.

3. To push the progress of authorities for early finishing.

4. Executing the work on Land matters.

5. Implement procedures of applying for LURC for entire project and each unit.

6. Liaise with relevant authorities to solve LURC matters and land matters.

7. Any other duties that may be assigned from time to time by management.

----------------------------------------------

1. Liên hệ, phối hợp với tất cả các cấp chính quyền về các vấn đề pháp lý liên quan.

2. Chuẩn bị, đệ trình và nhận hồ sơ từ các cơ quan chức năng.

3. Đốc thúc cơ quan chức năng sớm hoàn thành thủ tục.

4. Thực hiện các công việc liên quan đến các vấn đề đất đai.

5. Thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho toàn dự án và cho từng căn hộ.

6. Liên hệ với các chính quyền địa phương nhằm giải quyết các vấn đề về giấy nhận quyền sử dụng đất và vấn đề về đất đai.

7. Các nhiệm vụ khác được Ban Giám Đốc phân công tùy từng thời điểm.

Job Requirement

Qualifications: At least in College of Law/ Economic.

Experience: Minimum 3 years experience in related field.

Specific skills / abilities: Good communication skills, both written and spoken English and Vietnamese languages.

 Personal qualities: Able to communicate with all level, initiative and hard working.

-----------------------------------------------------

Bằng cấp: Tối thiểu bằng Cao Đẳng Luật/ Kinh tế.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực có liên quan.

Kỹ năng: Giao tiếp tốt cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh (nói và viết).

Phẩm chất : Giao tiếp tốt, chủ động và chăm chỉ.

More Information

  • Degree: Bachelor
  • Age: Unlimited
  • Job type : Permanent

Company Overview

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

https://gamudaland.com.vn/Company size: 300-400
Established in 1995, Gamuda Land is the property development arm of Gamuda Berhad, one of the the leading engineering, construction and infrastructure...Detail

People who applied to this job also applied to:

Land & Authority Officer/Nhân Viên Pháp Lý Dự Án

Công ty Cổ phần Gamuda Land (HCMC)

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts