About us

BIDV Metlife Life Insurance LLC

Employment Information

[Lào Cai] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Liên Doanh Ngân Hàng BIDV

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry Banking , Insurance , Finance / Investment
Experience 1 - 3 Years

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Lao Cai

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Lao Cai

BIDV Metlife Life Insurance LLC

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Lao Cai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ 7,5 Tr - 9 Tr VND

  • Lao Cai

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 8 Tr - 20 Tr VND

  • Lao Cai

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Lao Cai

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ 5 Tr - 15 Tr VND

  • Lao Cai

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Lao Cai

Công Ty CP Giáo Dục Đại Dương

$ 15 Tr - 18 Tr VND

  • Lao Cai

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Nam Dinh | Quang Ninh | Lao Cai