language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

[LÀO] CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ [Làm việc tại Lào]

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa
Updated: 13/11/2018

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Training & Development
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

- Đại diện tham gia tranh tụng theo ủy quyền đối với các vụ án yêu cầu hoàn trả nợ đầu tư có giá trị tranh chấp từ 100 triệu kip trở xuống:
- Nhận hồ sơ khởi kiện từ cấp trên trực tiếp;
- Nghiên cứu và chuẩn bị toàn bộ hồ sơ khởi kiện và trình cấp trên trực tiếp thống nhất trước khi triển khai thực hiện;
- Nhận ủy quyền đại diện tham gia tranh tụng tại Tòa án các cấp theo phương án giải quyết đã được cấp trên trực tiếp thống nhất.
* Đại diện giải quyết các vấn đề liên quan tại cơ quan Thi hành án các cấp đối với các hồ sơ yêu cầu thi hành án có giá trị từ 100 triệu kip trở xuống:
- Lập hồ sơ yêu cầu thi hành án;
- Nhận ủy quyền đại diện giải quyết tất cả các vấn đề liên quan tại cơ quan Thi hành án các cấp theo phương án đã được cấp trên trực tiếp thống nhất.
* Đại diện ngoài tố tụng đối với các vụ việc được cấp trên trực tiếp giao:
- Nhận yêu cầu giải quyết các vụ việc ngoài tố tụng từ cấp trên trực tiếp;
- Chuẩn bị hồ sơ liên quan và trình cấp trên trực tiếp thông qua phương án giải quyết.
- Nhận ủy quyền đại diện giải quyết các vụ việc ngoài tố tụng theo phương án đã được cấp trên trực tiếp thống nhất.
- Cập nhật văn bản quy phạm pháp luật mới và đăng tải trên Website văn bản công ty
- Nghiên cứu quy định pháp luật liên quan để giải quyết các yêu cầu tư vấn pháp luật được cấp trên trực tiếp giao
- Soạn thảo nội dung tư vấn trình cấp trên trực tiếp phê duyệt trước khi phát hành.
- Nhận yêu cầu thẩm định/soạn thảo hợp đồng do cấp trên trực tiếp giao
- Soạn thảo nội dung thẩm định/ hợp đồng trên cơ sở yêu cầu của các Đơn vị trong Công ty, cấp có thẩm quyền trong Công ty và trình cấp trên trực tiếp thông qua trước khi phát hành.
- Cập nhật văn bản lập quy là Quy chế, Quy định, Nội quy lao động, Quy trình, Hướng dẫn trên Website văn bản công ty
- Thẩm định, soạn thảo Văn bản lập quy là Quy chế, Quy định theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.
- Định kỳ báo cáo: Báo cáo tuần, Báo cáo tháng, Báo cáo đột xuất
- Cấp báo cáo : Cấp trên trực tiếp.
- Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác do cấp quản lý trực tiếp giao
* LÀM VIỆC TẠI: BẢN NA SƯỢC, HUYỆN PHU VONG, TỈNH ATTPEAU, LÀO

Job Requirement

- Có kinh nghiệm ít nhất 02 năm
- Tốt nghiệp Đai học các ngành có liên quan
- Giao tiếp tốt bằng tiếng Anh
- Làm việc tại Môi trường có áp lực công việc cao

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: 25 - 38
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa

http://ttcsugar.com.vn/Company size: 1000-5000
Kế thừa và phát huy thương hiệu Đường Biên Hòa danh tiếng 50 năm qua, Thành Thành Công - Biên Hòa là doanh nghiệp hàng đầu trong ngành mía đường Việt Nam và...Detail

[LÀO] CHUYÊN VIÊN PHÁP CHẾ [Làm việc tại Lào]

Công Ty Cổ Phần Thành Thành Công – Biên Hòa

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts