About us

Công Ty TNHH Lốp Kumho Việt Nam

Employment Information

LAO ĐỘNG PHÔ THÔNG

Job level Student / Internship
Salary $ 7,000,000 - 11,000,000 VND
Deadline to apply 31/01/2021
Industry Unskilled Workers , Mechanical / Auto / Automotive , Manufacturing / Process
Experience 1 - 2 Years

RHENUS LOGISTICS LTD,.

$ Competitive

  • Binh Duong

Công Ty TNHH Sắt Thép Ngọc Biển

$ 6,5 Tr - 8 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư & Xây Dựng Tây Hồ

$ Competitive

  • Binh Duong

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Công ty TNHH Emivest Feedmill Việt Nam

$ 7 Tr - 10 Tr VND

  • Binh Duong

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bàn Thạch

$ 12 Tr - 15 Tr VND

  • Binh Duong | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Hiệp Long

$ Competitive

  • Binh Duong