About us

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

Employment Information

LAO ĐỘNG TRUNG CẤP NGHỀ (SỐ LƯỢNG: 50)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 10/07/2021
Industry Mechanical / Auto / Automotive

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ 5 Mil - 7 Mil VND

  • An Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUNDOOR

$ Competitive

  • An Giang

Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

$ Competitive

  • An Giang

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 30 Mil - 40 Mil VND

  • An Giang | Ben Tre | Binh Duong

Ngân Hàng TMCP Tiên Phong

$ Competitive

  • Can Tho | An Giang | Long An

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Việt Úc

$ 8 Mil - 15 Mil VND

  • An Giang

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • An Giang