About us

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

Employment Information

Lập Trình Android

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 26/01/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Under 44 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 13,2 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 14 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần truyền thông Sông Sáng

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Học viện Công nghệ BKACAD

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 13,2 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN WORKWAY

$ 18 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi