About us

Công ty Cổ phần tập đoàn Meey Land

Employment Information

LẬP TRÌNH DEVOPS

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 25,000,000 - 45,000,000 VND
Deadline to apply 05/05/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 3 - 5 Years

Công ty CP Đào tạo, triển khai dịch vụ CNTT và Viễn thông Bách Khoa Hà Nội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty cổ phần truyền thông Sông Sáng

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CITEK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM

$ 7 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

$ 10 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi