About us

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Employment Information

Lập Trình Front-End

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/01/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 3 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ SÀI GÒN

$ 10 Tr - 25 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

QUESS CORP VIETNAM

$ 12 Tr - 16 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC THÔNG MINH

$ 17,6 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH TIẾN BỘ SÀI GÒN

$ 13 Tr - 30 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam (MSB)

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 17,6 Tr - 33 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Under 44 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 13,2 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi