About us

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

Employment Information

Lập trình Mobie (IOS)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 1.500 USD
Deadline to apply 10/11/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 3 Years

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 17 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Ominext

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Over 55 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty cổ phần truyền thông Sông Sáng

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Tr - 22 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Imedia

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hồ Gươm

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty TNHH Bibabo

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Thiết bị y tế Phương Đông

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty cổ phần truyền thông Sông Sáng

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi