About us

Công Ty CP Phần Mềm MOR

Employment Information

Lập trình Mobile (Android, Flutter, iOS, React Native)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 40,000,000 VND
Deadline to apply 15/04/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 5 Years

Công Ty CP Chứng Khoán VNDIRECT

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Thủ Đô

$ 17 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân

$ 8 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Phần Mềm MOR

$ 13,2 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi

TECHCOMBANK

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 20 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 30 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Thương Mại K&K Toàn Cầu

$ 25 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN D.PAY

$ Competitive

  • Ha Noi