About us

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

Employment Information

Lập Trình.Net

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Over 2.500 USD
Deadline to apply 18/06/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 3 Years

VnResource Co. Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Quảng Ích

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

VnResource Co. Ltd

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Viễn Thông VTC

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Đầu tư Quốc Tế Hoàn Mỹ

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty TNHH Nasys

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH MTV Wacontre

$ 15,4 Tr - 19,8 Tr VND

 • Ha Noi

Cty CP Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính

$ 11 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi