About us

Công ty TNHH VACS Việt Nam - CN Đà Nẵng

Employment Information

LẬP TRÌNH PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG 3D TRÊN WEB (WEBGL)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 7,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Telecommunications , IT - Software

Công ty cổ phần bất động sản Linkhouse Miền Trung

$ Competitive

 • Da Nang

Công ty cổ phần bất động sản Linkhouse Miền Trung

$ Competitive

 • Da Nang

Công ty cổ phần bất động sản Linkhouse Miền Trung

$ Competitive

 • Da Nang

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Quang Nam | Da Nang

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Toàn Cầu Xanh

$ Competitive

 • Da Nang

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • T. Thien Hue | Da Nang | Quang Nam

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Toàn Cầu Xanh

$ Competitive

 • Da Nang

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Toàn Cầu Xanh

$ Competitive

 • Da Nang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG QUẢNG CÁO KIM NGÂN

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Da Nang

Công ty Cổ phần Đất Xanh Miền Trung

$ Competitive

 • Da Nang

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang