About us

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Imedia

Employment Information

Lập Trình Viên Android/iOS (nghỉ T7 + CN)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 - 2 Years

Homedy Inc.

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ha Noi

Homedy Inc.

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Và Truyền Thông Ngs

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hồ Gươm

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Cty CP Giải Pháp Phần Mềm Tài Chính

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 17 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

 • Ha Noi

Openasia Group

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi