About us

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

Employment Information

Lập trình viên Android

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2023
Industry IT - Software
Experience 1 - 5 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA CHÂU ÂU

$ Over 15,0 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn TIMA

$ 15 Mil - 27 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Tổng Công Ty Chuyển Phát Nhanh Bưu Điện

$ 15 Mil - 18 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ 17,6 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi

FPT Telecom - Chi nhánh Công ty Cổ Phần Viễn Thông FPT

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quân Đội

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH TransCosmos Việt Nam

$ 20 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi