language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Similar jobs View all

www.datxanhmiennam.com.vn

Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Đất Xanh Miền Nam thành lập 15/01/2010, nhằm mục tiêu kế thừa và phát triển những thành tựu mà Tập đoàn Đất Xanh đã đạt được trong suốt thời gian qua, luôn... Detail

Lập trình viên BI ( Business Intelligence)

Job Description

- Tham gia xây dựng, phát triển các giải pháp BI (Business Intelligence);

- Phối hợp với đội ngũ kỹ thuật và phòng ban liên quan để xây dựng nền tảng dữ liệu.

- Thiết kế và xây dựng các Datawarehouse, OLAP

- Phát triển các báo cáo phân tích dựa trên Datawarehouse, OLAP đã thiết kế

- Phát triển và tự động hóa phân tích và báo cáo để hỗ trợ các chức năng kinh doanh.

- Phối hợp với các phòng ban liên quan trong hỗ trợ về hoạt động báo cáo để đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu.

- Thông thạo các công cụ thống kê phân tích lập báo cáo như Power BI, …

Job Requirement

  • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT (phần mềm).
  • Có kiến thức sử dụng về Integration Services, Data
  • Quality Services, Master Data Services trong hệ quản trị CSDL MS SQL Server
  • Có kiến thức thiết kế các Datawarehouse, OLAP

More Information

  • Experience: 3 - 10 Years
Employment Information

Lập trình viên BI ( Business Intelligence)

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Dịch Vụ Đất Xanh Miền Nam

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts