About us

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Toàn Cầu Xanh

Employment Information

Lập trình viên Database (Database Developer)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 31/10/2020
Industry IT - Software
Experience 2 Years

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Toàn Cầu Xanh

$ Competitive

 • Da Nang

Công ty Cổ Phần Công Nghệ Thông Tin Toàn Cầu Xanh

$ Competitive

 • Da Nang

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Quang Nam | Da Nang

Công Ty TNHH Phát Triền Nguồn Nhân Lực NNL

$ Competitive

 • T. Thien Hue | Da Nang | Quang Nam

Công ty TNHH VACS Việt Nam - CN Đà Nẵng

$ 7 Tr - 20 Tr VND

 • Da Nang

Công Ty Cổ Phần BT International

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Da Nang

Saigon Technology Solutions

$ Over 33 Tr VND

 • Da Nang

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 25 Tr - 50 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Da Nang

Công Ty TNHH JAC Recruitment Vietnam

$ 12 Tr - 15 Tr VND

 • Da Nang

Sioux High Tech Software

$ Competitive

 • Da Nang

Saigon Technology Solutions

$ Over 39,6 Tr VND

 • Da Nang