About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

Employment Information

LẬP TRÌNH VIÊN DONET

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 31/05/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network

Công ty CP Đào tạo, triển khai dịch vụ CNTT và Viễn thông Bách Khoa Hà Nội

$ Competitive

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn Austdoor

$ Competitive

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty CP Đầu Tư Hàng Tiêu Dùng Quốc Tế

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM

$ 7 Mil - 35 Mil VND

  • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ CITEK

$ Competitive

  • Ho Chi Minh | Ha Noi