About us

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

Employment Information

Lập Trình Viên Frontend/Javascript

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 10/08/2021
Industry IT - Software

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH VNDCredit

$ 24 Mil - 36 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Hoàng

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

VIÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM

$ Over 15 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ BOS

$ 13 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN D.PAY

$ Competitive

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thiên Hoàng

$ 10 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi