About us

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

Employment Information

Lập trình viên Frontend

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 8,000,000 - 10,000,000 VND
Deadline to apply 15/06/2020
Industry Online Marketing , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 0 - 1 Years

Công Ty Cổ Phần giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Truyền Thông Nam Việt

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Tổ Chức Hội Nghị, Sự Kiện Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 12 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 9 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

VIÊN DẦU KHÍ VIỆT NAM

$ Over 15 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 12 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi