About us

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

Employment Information

Lập trình viên, Hội sở chính

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 500 - 1.000 USD
Deadline to apply 10/08/2020
Industry Banking , IT - Software , IT - Hardware / Network

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)

$ Competitive

 • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

 • Ha Noi

VCBS - Chung khoan VCB

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân Hàng TNHH MTV Public Việt Nam

$ 8,4 Tr - 11 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)

$ Competitive

 • Ha Noi

Ngân hàng Liên doanh Việt - Nga (VRB)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hồ Gươm

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Imedia

$ Competitive

 • Ha Noi