About us

Công ty Cổ phần Truyền thông Sông Sáng

Employment Information

Lập trình viên iOs Android - Mảng Du lịch - Viễn thông

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 35,000,000 VND
Deadline to apply 05/12/2020
Industry Tourism , Aviation , IT - Software
Experience 1 Years

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 8,8 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần truyền thông Sông Sáng

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty cổ phần truyền thông Sông Sáng

$ 8 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PCORP

$ 20 Tr - 30 Tr VND

  • Ha Noi

TNHH Thương mại và Dịch vụ Global Wings Việt Nam

$ 6 Tr - 9 Tr VND

  • Ha Noi

Tập Đoàn Công Nghệ Thủ Thiêm

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ho Chi Minh | Ha Noi | Da Nang

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KHÔNG GIAN SỐ

$ 13,2 Tr - 26,4 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần RTC Technology Việt Nam

$ 10 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi