language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Lập trình viên (IT Developer)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới
Updated: 23/05/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Salary review
 • Annual Leave

Job Description

1. Duy trì, nghiên cứu, nâng cấp phát triển mới các module, chương trình ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu thực tế của công ty.
Maintaining, researching and upgrading the development of modules and programs for applying information technology to meet the practical demands of the company.


2. Quản trị cơ sở dữ liệu nội bộ của công ty, website, các hệ thống máy chủ dịch vụ khác.
Internal database management, internal network management, webserver ..., other server systems services.


3. Báo cáo tiến độ công việc cho cấp Quản lý.
Report on work progress.

Job Requirement

1. Thành thạo PHP ,JS, Ajax, JQuery, CSS, HTML, Boostrap .
Good knowledge of PHP, JS, Ajax, JQuery, CSS, HTML, Boostrap.


2. Thành thạo .Net platform.
Good knowledge of .Net platform


3. Thành tạo các truy vấn MySQL, SQL, Oracle.
Good knowledge of  MySQL, SQL, Oracle.


4. Khả năng học hỏi nghiên cứu các công nghệ mới

Ability to learn new technologies.


5. Nắm vững kiến thức về MVC, WebService, RESTful API.
 Understanding of MVC, WebService, RESTful API is a plus


6. Có kinh nghiệm về NodeJS, Java là một lợi thế.
 Have experience on NodeJS, Java is a plus


7. Có kinh nghiệm làm việc với các cổng thanh toán, hóa đơn điện tử là một lợi thế.
Having work experience on online banking portal is a plus.

8. Tiếng anh cơ bản/ Foreign language: English

More Information

 • Degree: College
 • Age: 24 - 35
 • Gender: Male
 • Job type : Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới

Công ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới cung cấp dịch vụ Data Center để đáp ứng nhu cầu về máy chủ cũng như không gian đặt máy chủ...Detail

Lập trình viên (IT Developer)

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Cuộc Sống Mới

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts