About us

Ngân Hàng TMCP Quốc Dân (NCB)

Employment Information

Lập trình viên Java - Khối Công nghệ

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/04/2021
Industry Banking , IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 Years

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Thủ Đô

$ 17 Mil - 23 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà

$ 15,4 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ Competitive

  • Ha Noi