About us

Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel

Employment Information

Lập Trình viên Java

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 15,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 28/02/2021
Industry IT - Software

Công ty Cổ Phần Công Nghệ và Dịch vụ Imedia

$ 14 Tr - 22 Tr VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 15 Tr - 25 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 15 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 12 Tr - 20 Tr VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 22 Tr - 55 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công ty TNHH Viettel - CHT

$ 22 Tr - 55 Tr VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 7 Tr - 15 Tr VND

  • Ha Noi