Location

Ha Noi

 • Salary

  Competitive

 • Experience

  1 - 3 Years

 • Job level

  Experienced (Non - Manager)

 • Deadline to apply

  07/07/2021

Benefits

 • Travel
 • Incentive bonus
 • Healthcare
 • Training Scheme
 • Salary review

Job Description

 • Phân tích, tìm hiểu để nắm rõ các yêu cầu nghiệp vụ từ Chuyên viên phân tích nghiệp vụ đưa sang
 • Phân tích thiết kế các dịch vụ, cấu trúc cơ sở dữ liệu, thuật toán cần thiết dựa trên yêu cầu nghiệp vụ cho chức năng được giao, đảm bảo tuân thủ quy định của framework phát triển ứng dụng
 • Phát triển các chức năng của phần mềm ứng dụng theo yêu cầu nghiệp vụ được giao, thực hiện kiểm thử unit test trước khi bàn giao cho đội kiểm thử
 • Chuyển giao các chức năng đã phát triển xong cho đội kiểm thử và tiến hành sửa lỗi nếu có
 • Thực hiện các công việc khác do ban lãnh đạo đơn vị phân công

Job Requirement

 • Biết lập trình với Java core
 • Có hiểu biết về webservice, RESTful API, biết tương tác với 1 hoặc nhiều CSDL thông dụng như MySQL, Oracle, MS SQL, Postgree, có thể viết SQL để tương tác với CSDL
 • Có hiểu biết về 1 số framework thông dụng của Java, biết về Hibernate là 1 lợi thế
 • Biết sử dụng các thuật toán cơ bản trong lập trình ứng dụng

More Information

 • Degree: Bachelor
 • Age: Unlimited
Save job Email me similar jobs Report job

Report job

Feedback