About us

VnResource Co. Ltd

Employment Information

Lập trình viên (.Net/ AngularJS)

Job level Team Leader / Supervisor
Salary $ 8,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2020
Industry IT - Software
Experience 1 - 2 Years

VnResource Co. Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

VnResource Co. Ltd

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY TNHH KOUSHIN VIỆT NAM

$ 8 Tr - 23 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Hoayeuthuong.com

$ Competitive

 • Ho Chi Minh

Công ty TNHH Thương mại & Dịch vu Trực tuyến Trường Minh Thịnh

$ 10 Tr - 18 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Over 55 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ho Chi Minh

CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL ONLINE BRANDING

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH SX - TM - DV Lê Trần

$ 13 Tr - 20 Tr VND

 • Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Giải Pháp Công Nghệ Phần Mềm SoftOne

$ 7 Tr - 30 Tr VND

 • Ho Chi Minh