About us

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

Employment Information

LẬP TRÌNH VIÊN .NET, C# (Remote Working)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 12,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 30/06/2021
Industry IT - Software , IT - Hardware / Network
Experience 1 Years

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 12 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần CyberLotus

$ Over 10 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch Digiticket

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ ĐẠI TÂY DƯƠNG - ATLANTIC GROUP

$ 18 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân

$ 11 Mil - 17,6 Mil VND

  • Ha Noi | Ho Chi Minh

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ 15,4 Mil - 26,4 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG

$ Competitive

  • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông VMG

$ 15 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty CP Phần Mềm MOR

$ 13,2 Mil - 33 Mil VND

  • Ha Noi