About us

Công Ty Cổ Phần Tư vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân

Employment Information

Lập Trình Viên.NET - SL: 05 Người

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 16,000,000 VND
Deadline to apply 21/08/2020
Industry IT - Software
Experience 1 Years

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Quảng Ích

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BUCA

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HỢP LỰC

$ Competitive

 • Ha Noi | Quang Ninh | Ha Nam

Công ty TNHH kiến trúc sư Hồ Thiệu Trị và cộng sự

$ Competitive

 • Ha Noi

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Imedia

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hồ Gươm

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Openasia Group

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY TNHH VENESA

$ 22 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ha Noi