About us

Công Ty Cổ Phần giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

Employment Information

LẬP TRÌNH VIÊN .NET

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 30/06/2020
Industry Telecommunications , Banking , IT - Software
Experience 2 Years

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Quảng Ích

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIẢI PHÁP TMS SOLUTIONS

$ 10 Tr - 14 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Giải pháp Thanh toán Điện lực và Viễn thông

$ Over 55 Tr VND

 • Ho Chi Minh | Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Quảng Ích

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 15 Tr - 38 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tư vấn Quản Trị Doanh Nghiệp Tinh Vân

$ Competitive

 • Ha Noi | Ho Chi Minh

MegaCEO

$ 26,4 Tr - 33 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY)

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Công Nghệ Truyền Thông Nam Việt

$ Competitive

 • Ha Noi