About us

Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Đa Phương Tiện Thủ Đô

Employment Information

Lập trình viên NodeJS

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 17,000,000 - 25,000,000 VND
Deadline to apply 31/07/2021
Industry Telecommunications , IT - Software
Experience 1 - 2 Years

Location

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ 14 Mil - 25 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 18 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Masscom Việt Nam

$ 18 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ GREENMAZING

$ 10 Mil - 15 Mil VND

  • Ha Noi

Công ty Cổ phần Tập đoàn NextTech

$ 15 Mil - 30 Mil VND

  • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 9 Mil - 12 Mil VND

  • Ha Noi

EDUCA CORPORATION

$ 17,6 Mil - 22 Mil VND

  • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BIZTECH

$ 10 Mil - 20 Mil VND

  • Ha Noi