language
1

Let jobs find you. Setup Email job alerts to don't miss
your opportunities.

 
Message

Please sign in to perform this function

Sign in by:

Lập trình viên phần mềm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LOGICBUY
Updated: 09/11/2019

Employment Information

Benefits

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Allowances
 • Uniform
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review
 • Business Expense
 • Seniority Allowance
 • Annual Leave

Job Description

₋ Tiếp nhận và quản trị bộ code phần mềm của công ty đang sử dụng.

- Chỉnh sửa các câu lệnh, tìm ra lỗi sai và khắc phục các mã code.

₋ Phát triển phần mềm chấm công trên nền window sử dụng các công nghệ mới của Microsoft.

- Sử dụng tốt ngôn ngữ như C#, các công nghệ .NET, VB.NET. Các cơ sở dữ liệu MS SQL, Access.

Job Requirement

-         Nam/ nữ, tuổi 22 – 30 tuổi.

-         Có tư duy lập trình và giải quyết thuật toán tốt

-         Có kiến thức về Winfrom, NETFramword 4.0 trở lên.

-         Sử dụng tốt ngôn ngữ như C#, các công nghệ .NET, VB.NET. Các cơ sở dữ liệu MS SQL, Access.

-         Có kiến thức lập trình với các cơ sở dữ liệu SQL.

-         Có khả năng tư duy logic, tự học hỏi công nghệ mới nhanh, giải quyết vấn đề phức tạp bằng phương pháp đơn giản.

-         Có khả năng đọc hiểu tài liệu SDK từ hãng

-         Có kinh nghiệm ở vị trí tương đương từ 1 năm trở lên

More Information

 • Degree: College
 • Age: 22 - 30
 • Job type : Permanent

Company Overview

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LOGICBUY

Company size: 25-99
Được thành lập từ năm 2013 với mục tiêu trở thành nhà nhập khẩu và phân phối hàng đầu Việt Nam về giải pháp, thiết bị giáo dục, giải pháp thiểt bị quản lý...Detail

Lập trình viên phần mềm

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LOGICBUY

Get email alerts for new jobs

Setup Email alerts

Employment Information
Similar jobs

About us

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ LOGICBUY

Employment Information

Lập trình viên phần mềm

Location