About us

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

Employment Information

LẬP TRÌNH VIÊN PHP

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 9,000,000 - 15,000,000 VND
Deadline to apply 31/08/2020
Industry Online Marketing , IT - Software
Experience 0 - 1 Years

Công Ty TNHH Bibabo

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Quảng cáo Trực tuyến 24H

$ 12 Tr - 17 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Tổ Chức Hội Nghị, Sự Kiện Và Du Lịch Quốc Tế Hòa Bình

$ 9 Tr - 12 Tr VND

 • Ha Noi

Openasia Group

$ 12 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GETFLY VIỆT NAM

$ 7 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN WORKWAY

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty cổ phần truyền thông Sông Sáng

$ 10 Tr - 15 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

$ 20 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hồ Gươm

$ 7 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty CP Công nghệ và Dịch vụ Imedia

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 8 Tr - 10 Tr VND

 • Ha Noi