About us

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

Employment Information

Lập trình viên Python (Junior)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ Competitive
Deadline to apply 19/11/2020
Industry IT - Software
Experience 1 - 2 Years

Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế Thu Cúc - Tập đoàn Zinnia

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty cổ phần đào tạo Công nghệ Trẻ TEKY

$ 18 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi | Ho Chi Minh | Binh Duong

Công Ty TNHH Phần Mềm DTS Việt Nam

$ 14 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư VJC

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần tập đoàn Công nghệ Thăng Long

$ 8,8 Tr - 26,4 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 10 Tr - 16 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 12 Tr - 18 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Citigo

$ 12 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bảo Việt

$ Competitive

 • Ha Noi