About us

Công ty cổ phần đào tạo trực tuyến UNICA

Employment Information

Lập trình viên REACT NATIVE DEV (IOS,ANDROID)

Job level Experienced (Non - Manager)
Salary $ 10,000,000 - 20,000,000 VND
Deadline to apply 01/11/2020
Industry IT - Software
Experience 1 - 2 Years

Công ty Cổ phần Truyền thông Sông Sáng

$ 15 Tr - 35 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN XE ĐIỆN PEGA LTT

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN BDA.SC

$ 15 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân Hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ THƯƠNG ĐÔ

$ 10 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi

Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam - PVcomBank

$ Competitive

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI CHÍNH SỐ 1

$ 15 Tr - 25 Tr VND

 • Ha Noi

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTA TEK

$ 12 Tr - 30 Tr VND

 • Ha Noi

Công Ty Cổ Phần VCCORP

$ Competitive

 • Ha Noi

Công Ty Cổ phần Công Nghệ và Truyền thông GCO

$ 15 Tr - 20 Tr VND

 • Ha Noi